ทดสอบพิมพ์ ไทย-English

มาตรฐาน

ภาษาไทย -> http://10fastfingers.com/typing-test/thai

ภาษาอังกฤษ -> http://10fastfingers.com/typing-test/english

Advertisements

Office Automation

มาตรฐาน